Dodaj raziskovalni načrt za aplikacijo UExperience

Osnovne informacije

Kakšno je ime raziskovalnega projekta?

Kakšen je bolj podroben opis raziskovalnega projekta?

Katera organizacija je odgovorna za projekt?

Koliko dni bo so-raziskovalec vključen v raziskovanje doživljanja? (to se uporablja pri začetnemu ustvarjanju notifikacij za raziskovanje)

Kdaj se je/bo začelo raziskovanje?

Kdaj se bo začelo raziskovanje?

Poleg informacij, ki jih soraziskovalec vnese pri bip-u, kateri podatki se še shranjujejo?

Kakšno je ime raziskovalca, ki izvaja to raziskavo?

Kakšna je elektronska pošta raziskovalca, ki izvaja to raziskavo? (na ta elektronski naslov lahko potem soraziskovalci pošljejo svoje bip-e)

Notifikacije

Katero vrsto notifikacij vsebuje to raziskovanje?

Pomembni trenutki Časovni bip-i Lokacija

Shranjene informacije

Katere informacije naj se shranijo pri bip-ih oz. se imajo možnost shraniti pri bip-ih?

Celoten opis doživljanja (poleg predpripravljenih vprašanj) Lokacija Slike (ki jih slika soraziskovalec sam)

Predpripravljena vprašanja

Vnesi informacije za predpripravljena vprašanja - če nobeno vprašanje ni vneseno, ta raziskovalni načrt nima vnaprej postavljenih vprašanj. Štela se bodo le vprašanja, ki so bodo shranila preden se raziskovalni načrt pošlje na server.

Kako se glasi vprašanje?

Vprašanje je iz konteksta (namesto doživljanja)

Katerega tipa je vprašanje?